FCAG50AVEB / RXS50L2V1B FCAG60AVEB / RXS60L2V1B
Indoor unit FCAG50AVEB FCAG60AVEB
Outdoor unit RXS50L2V1B RXS60L2V1B
Kapaciteti ftohës Nom. kW 5.00 5.70
  Nom. Btu/h 17,060.0 19,450.0
  Nom. kcal/h 4,300.0 4,900.0
Kapaciteti ngrohës Nom. kW 6.00 7.00
  Nom. Btu/h 20,472.0 23,890.0
  Nom. kcal/h 5,160.0 6,020.0
Fuqia në hyrje Ftohje Nom. kW 1.41 1.64
  Ngrohje Nom. kW 1.62 1.99
Efikasiteti nominal EER   3.55 3.48
  COP   3.70 3.52
  Konsumi vjetor i energjisë kWh 705 (0.000) 820 (0.000)
  Direktiva e etiketimit të energjisë Ftohje   A A
    Ngrohje   A B
Efikasiteti sezonal (sipas EN14825) Ftohje Klasifikimi i efikasitetit të energjisë   A++ A++
    Pdesign kW 5.00 5.70
    SEER   6.48 6.22
    Konsumi vjetor i energjisë kWh 270 321
    Kushtet A (35°C - 27/19) Pdc kW 5.00 5.70
      EERd   3.67 3.37
      fuqia në hyrje kW 1.36 1.69
    Kushtet B (30℃ - 27/19) Pdc kW 3.67 4.20
      EERd   5.76 5.34
      fuqia në hyrje kW 0.64 0.79
    Kushtet C (25℃ - 27/19) Pdc kW 2.37 2.69
      EERd   8.65 8.05
      fuqia në hyrje kW 0.27 0.33
    Kushtet D (20℃ - 27/19) Pdc kW 2.25 2.35
      EERd   11.74 11.44
      fuqia në hyrje kW 0.19 0.21
  Ngrohje (Klimë mesatare) Klasifikimi i efikasitetit të energjisë   A++ A+
    Pdesign kW 4.36 4.71
    SCOP   4.29 4.00
    SCOPnet   4.31 4.03
    Pdh Kapaciteti i ngrohjes në -10° kW 3.87 4.11
    Konsumi vjetor i energjisë kWh 1,426 1,646
    Ngrohja rezervë e kërkuar në kushtet e projektimit kW 0.49 0.60
    TOL (limiti i temperaturës së funksionimit) °C -15 -15
      Pdh (nxehtësia e deklaruar) kW 3.89 4.04
      COPd (COP e deklaruar)   2.05 1.92
      Fuqia në hyrje kW 1.90 2.10
    TBivalent Tbiv (temperatura bivalente) °C -7 -7
      Pdh (nxehtësia e deklaruar) kW 3.86 4.17
      COPd (COP e deklaruar)   2.49 2.37
      Fuqia në hyrje kW 1.55 1.76
    Kushtet A (-7°C) Pdh (nxehtësia e deklaruar) kW 3.86 4.17
      COPd (COP e deklaruar)   2.49 2.37
      Fuqia në hyrje kW 1.55 1.76
    Kushtet B (2℃) Pdh (nxehtësia e deklaruar) kW 2.34 2.53
      COPd (COP e deklaruar)   4.48 4.21
      Fuqia në hyrje kW 0.52 0.60
    Kushtet C (7℃) Pdh (nxehtësia e deklaruar) kW 1.54 1.64
      COPd (COP e deklaruar)   5.37 4.92
      Fuqia në hyrje kW 0.29 0.33
    Kushtet D (12℃) Pdh (nxehtësia e deklaruar) kW 1.79 1.81
      COPd (COP e deklaruar)   6.71 6.21
      Fuqia në hyrje kW 0.27 0.29
Pto (Thermostat off) W 7.0 7.0
Ftohje Psb (Ftohje në modalitet pritjeje) W 15.0 15.0
  Cdc (Ftohje me shpërbërje)   0.25 0.25
Ngrohje Cdh (Ngrohje me shpërbërje)   0.25 0.25
Pck (Modaliteti i ngrohësit të karterit) W 0.0 0.0
Poff (Modaliteti fikur) W 15.0 15.0
Përfshihet funksioni i ftohjes po po
Përfshihet funksioni i nxehjes po po
Përfshihet klima mesatare po po
Përfshihet stina e ftohtë jo jo
Përfshihet stina e ngrohtë jo jo
Logoja Ecolabel jo jo
Lidhjet e tubacioneve Liquid OD mm 6,35 6,35
  Gazi Diametri i jashtëm mm 12.70 12.70
  Kullimi Diametri i jashtëm mm VP25 (Dia. i jashtëm 32, dia. i brendshëm 25) VP25 (Dia. i jashtëm 32, dia. i brendshëm 25)
  Termoizolimi   Tuba lëngu dhe gazi Tuba lëngu dhe gazi
Eurovent Sound power level outdoor Cooling Nom. dBA 62 62
  Niveli i fuqisë së zhurmës brenda Ftohje Nom. dBA 49 51
  Gjatësia e tubacioneve Ftohje Kushtet matëse m 5.0 5.0
Shënime Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m. Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.
  Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m. Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.
  Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit
  Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike