Specifications Table for FCAG-A / RXS-L

FCAG50AVEB / RXS50L2V1B FCAG60AVEB / RXS60L2V1B
Kapaciteti ftohës Nom. kW 5.00 5.70
Kapaciteti ngrohës Nom. kW 6.00 7.00
Efikasiteti nominal EER   3.55 3.48
  COP   3.70 3.52
  Annual energy consumption kWh 705 (0.000) 820 (0.000)
  Direktiva e etiketimit të energjisë Ftohje   A A
    Ngrohje   A B
Efikasiteti sezonal (sipas EN14825) Ftohje Klasifikimi i efikasitetit të energjisë   A++ A++
    Pdesign kW 5.00 5.70
    SEER   6.48 6.22
    Konsumi vjetor i energjisë kWh 270 321
  Ngrohje (Klimë mesatare) Klasifikimi i efikasitetit të energjisë   A++ A+
    Pdesign kW 4.36 4.71
    SCOP   4.29 4.00
    Konsumi vjetor i energjisë kWh 1,426 1,646
Pto (Thermostat off) W 7.0 7.0
Pck (Modaliteti i ngrohësit të karterit) W 0.0 0.0
Poff (Modaliteti fikur) W 15.0 15.0
Lidhjet e tubacioneve Liquid OD mm 6,35 6,35
  Gazi Diametri i jashtëm mm 12.70 12.70
  Drain OD mm VP25 (Dia. i jashtëm 32, dia. i brendshëm 25) VP25 (Dia. i jashtëm 32, dia. i brendshëm 25)
Shënime Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m. Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.
  Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m. Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.
  Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit
  Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike