FDXM50F3V1B / RXS50L2V1B FDXM60F3V1B / RXS60L2V1B
Indoor unit FDXM50F3V1B FDXM60F3V1B
Outdoor unit RXS50L2V1B RXS60L2V1B
Kapaciteti ftohës Nom. kW 5.00 6.00
  Nom. Btu/h 17,100.0 20,500.0
  Nom. kcal/h 4,300.0 5,160.0
Kapaciteti ngrohës Nom. kW 5.80 7.00
  Nom. Btu/h 19,800.0 23,900.0
  Nom. kcal/h 4,990.0 6,020.0
Fuqia në hyrje Ftohje Nom. kW 1.65 2.06
  Ngrohje Nom. kW 1.87 2.18
Efikasiteti nominal EER   3.03 2.91
  COP   3.10 3.21
  Konsumi vjetor i energjisë kWh 825 (0.000) 1,030 (0.000)
  Direktiva e etiketimit të energjisë Ftohje   B C
    Ngrohje   D C
Efikasiteti sezonal (sipas EN14825) Ftohje Klasifikimi i efikasitetit të energjisë   A+ A
    Pdesign kW 5.00 6.00
    SEER   5.72 5.51
    Konsumi vjetor i energjisë kWh 306 381
    Kushtet A (35°C - 27/19) Pdc kW 5.00 6.00
      EERd   3.41 2.91
      fuqia në hyrje kW 1.47 2.06
    Kushtet B (30℃ - 27/19) Pdc kW 3.67 4.43
      EERd   4.91 4.57
      fuqia në hyrje kW 0.75 0.97
    Kushtet C (25℃ - 27/19) Pdc kW 2.37 2.85
      EERd   7.41 6.90
      fuqia në hyrje kW 0.32 0.41
    Kushtet D (20℃ - 27/19) Pdc kW 2.26 2.26
      EERd   10.38 10.38
      fuqia në hyrje kW 0.22 0.22
  Ngrohje (Klimë mesatare) Klasifikimi i efikasitetit të energjisë   A A
    Pdesign kW 4.00 4.60
    SCOP   3.93 3.80
    SCOPnet   3.95 3.83
    Pdh Kapaciteti i ngrohjes në -10° kW 3.55 3.94
    Konsumi vjetor i energjisë kWh 1,425 1,693
    Ngrohja rezervë e kërkuar në kushtet e projektimit kW 0.45 0.66
    TOL (limiti i temperaturës së funksionimit) °C -15 -15
      Pdh (nxehtësia e deklaruar) kW 3.59 3.72
      COPd (COP e deklaruar)   1.88 1.83
      Fuqia në hyrje kW 1.91 2.03
    TBivalent Tbiv (temperatura bivalente) °C -7 -7
      Pdh (nxehtësia e deklaruar) kW 3.54 4.07
      COPd (COP e deklaruar)   2.43 2.16
      Fuqia në hyrje kW 1.46 1.88
    Kushtet A (-7°C) Pdh (nxehtësia e deklaruar) kW 3.54 4.07
      COPd (COP e deklaruar)   2.43 2.16
      Fuqia në hyrje kW 1.46 1.88
    Kushtet B (2℃) Pdh (nxehtësia e deklaruar) kW 2.15 2.48
      COPd (COP e deklaruar)   4.11 3.95
      Fuqia në hyrje kW 0.52 0.63
    Kushtet C (7℃) Pdh (nxehtësia e deklaruar) kW 1.62 1.62
      COPd (COP e deklaruar)   4.92 4.92
      Fuqia në hyrje kW 0.33 0.33
    Kushtet D (12℃) Pdh (nxehtësia e deklaruar) kW 1.92 1.92
      COPd (COP e deklaruar)   6.15 6.15
      Fuqia në hyrje kW 0.31 0.31
Pto (Thermostat off) W 9.0 9.0
Ftohje Psb (Ftohje në modalitet pritjeje) W 15.0 15.0
  Cdc (Ftohje me shpërbërje)   0.25 0.25
Ngrohje Cdh (Ngrohje me shpërbërje)   0.25 0.25
Pck (Modaliteti i ngrohësit të karterit) W 0.0 0.0
Poff (Modaliteti fikur) W 15.0 15.0
Përfshihet funksioni i ftohjes po po
Përfshihet funksioni i nxehjes po po
Përfshihet klima mesatare po po
Përfshihet stina e ftohtë jo jo
Përfshihet stina e ngrohtë jo jo
Logoja Ecolabel jo jo
Lidhjet e tubacioneve Liquid OD mm 6,35 6,35
  Gazi Diametri i jashtëm mm 12.70 12.70
  Kullimi Diametri i jashtëm mm VP20 (Dia. i jashtëm 26, Dia. i brendshëm 20) VP20 (Dia. i jashtëm 26, Dia. i brendshëm 20)
  Termoizolimi   Tuba lëngu dhe gazi Tuba lëngu dhe gazi
Eurovent Sound power level outdoor Cooling Nom. dBA 62 62
  Niveli i fuqisë së zhurmës brenda Ftohje Nom. dBA 55 56
  Gjatësia e tubacioneve Ftohje Kushtet matëse m 5.0 5.0
Shënime Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m. Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.
  Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m. Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.
  Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit
  Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike