Tabela e specifikimeve për FCAG-A / RXS-L

FCAG50AVEB / RXS50L2V1B FCAG60AVEB / RXS60L2V1B
Kapaciteti ftohës Nom. kW 5.00 5.70
Kapaciteti i ngrohjes Nom. kW 6.00 7.00
Efikasiteti nominal EER   3.55 3.48
  COP   3.70 3.52
  Annual energy consumption kWh 705 820
  Direktiva e etiketimit të energjisë Ftohje   A A
    Ngrohje   A B
Ftohja e hapësirës Kategoria e efikasitetit të energjisë   A++ A++
  Kapaciteti Pdesign kW 5.00 5.70
  SEER   6.48 6.22
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 270 321
Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare) Kategoria e efikasitetit të energjisë   A++ A+
  Kapaciteti Pdesign kW 4.36 4.71
  SCOP/A   4.29 4.00
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 1,426 1,646
Lidhjet e tubacioneve Liquid OD mm 6.35 6.35
  Gazi Diametri i jashtëm mm 12.70 12.70
  Kullimi OD mm VP25 (Dia. i jashtëm 32, dia. i brendshëm 25) VP25 (Dia. i jashtëm 32, dia. i brendshëm 25)
Shënime (1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m. (1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.
  (2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m. (2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.
  (3) - Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit (3) - Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit
  (4) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike (4) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike